Netwerk van fysiotherapeuten gespecialiseerd in kaak- en hoofdklachten
Wat doet en kan een Crafta® therapeut?

De Crafta® is een internationale opleiding en is een uniek specialisme voor klachten aan het kaak-,hoofd-, hals-, nek-, aangezicht gebied. Crafta® therapeuten zijn van origine fysio-en/of manueeltherapeuten. Voor vele medici en para-medici houdt het onderzoeken en behandelen van klachten in dit gebied op bij de bovenste nekwervels.
De Crafta® opleiding geeft kennis, kunde en vaardigheden om stoornissen en functieproblemen in kaart te brengen en te koppelen aan de klachten van de patiënt.
Tijdens de opleiding wordt geleerd dit te benaderen met de best mogelijke evidentie uit het meest recent onderzoek vanuit meerdere medische specialismen. Met deze specialismen, neurologen, KNO, kaakchirurgie en tandheelkunde, logopedisten vindt overleg en samenwerking plaats.
Door kennis te hebben van stoornissen op neurologisch, orthopedisch, KNO, tandheelkundig en oncologisch gebied kan een goed onderzoeks-, behandelplan opgesteld worden.

Crafta® is een geregistreerde naam, zie voor meer informatie Crafta.nl
© 2023