Netwerk van fysiotherapeuten gespecialiseerd in kaak- en hoofdklachten
Wie zijn wij, wat kunnen wij en wat doen wij?

De Crafta® is een internationale opleiding die net als de Nederlandse opleiding Orofaciale Fysiotherapie zich richt op klachten aan het kaak-,hoofd-, hals-, nek-, aangezicht gebied. Crafta® en Orofaciaal therapeuten zijn van origine fysio-en/of manueeltherapeuten. Voor vele medici en para-medici houdt het onderzoeken en behandelen van klachten in dit gebied op bij de bovenste nekwervels.
De Crafta® en Orofaciaal opleidingen geven kennis, kunde en vaardigheden om stoornissen en functieproblemen in kaart te brengen en te koppelen aan de klachten van de patiënt.
Tijdens de opleiding wordt geleerd dit te benaderen met de best mogelijke evidentie uit het meest recent onderzoek vanuit meerdere medische specialismen. Met deze specialismen, neurologen, KNO, kaakchirurgie en tandheelkunde, logopedisten vindt overleg en samenwerking plaats.
Door kennis te hebben van stoornissen op neurologisch, orthopedisch, KNO, tandheelkundig en oncologisch gebied kan een goed onderzoeks-, behandelplan opgesteld worden.

Crafta® is een geregistreerde naam, zie voor meer informatie Crafta.nl
© 2024