Netwerk van fysiotherapeuten gespecialiseerd in kaak- en hoofdklachten
Oorsuizen

Oorsuizen wordt ook wel tinnitus genoemd. Dit is het waarnemen en horen van geluid, zonder dat er daadwerkelijk geluid in de omgeving aanwezig is. Het brein heeft een verkeerde interpretatie van prikkels.
Er zijn verschillende oorzaken voor oorsuizen:

Soms zijn er ook triggers die het oorsuizen kunnen verergeren. Voorbeelden hiervan zijn slechthorendheid, blootstelling aan hard lawaai, specifieke geluiden, bloeddruk, bepaalde medicijnen en stress. Naast deze voorbeelden kunnen ook hoofd-, nek- en kaakbewegingen oorsuizen beïnvloeden.
Er zijn mogelijkheden om het oorsuizen te verlichten door middel van counseling en (fysio)therapie. Het is verstandig om in een vroeg stadium de behandeling van tinnitus te starten. Bestaan de tinnitusklachten langer dan 12 maanden spreken we van chronische tinnitus en is de kans op een goed resultaat van de behandeling minder.
Hoge bloeddruk
Vaataandoeningen; bv.atherosclerose, vaatafwijkingen, Microvasculair compressie syndroom (AICA, PICA)
Myoclonus(spiertrekkingen) van spieren rondom het oor
Nek/hoofdtrauma
Neurologische afwijking of aandoening; in de hersenen of daarbuiten
Temporomandibulaire(kaak) dysfuncties
Cerumenimpactie (opgehoopt oorsmeer)/ Cholesteatoom (ophoping van huidschilfers)/Hydrops(zwelling)
Otitiden (oorontstekingen)
Trommelvliesperforatie
Otosclerose (verkalking gehoorbeentjes)
Dysfunctie buis van Eustachius
Gehoorverlies/ Ziekte van Menière
Barotrauma/lawaaitrauma (duiken, ontploffing, bij boxen staan)
Ototoxiteit (vergiftiging door medicatie, kan tijdelijk zijn)
Vestibulair schwannoom
Hoge bloeddruk
Vaataandoeningen; bv.atherosclerose, vaatafwijkingen, Microvasculair compressie syndroom (AICA, PICA)
Myoclonus(spiertrekkingen) van spieren rondom het oor
Nek/hoofdtrauma
Neurologische afwijking of aandoening; in de hersenen of daarbuiten
Temporomandibulaire(kaak) dysfuncties
Cerumenimpactie (opgehoopt oorsmeer)/ Cholesteatoom (ophoping van huidschilfers)/Hydrops(zwelling)
Otitiden (oorontstekingen)
Trommelvliesperforatie
Otosclerose (verkalking gehoorbeentjes)
Dysfunctie buis van Eustachius
Gehoorverlies/ Ziekte van Menière
Barotrauma/lawaaitrauma (duiken, ontploffing, bij boxen staan)
Ototoxiteit (vergiftiging door medicatie, kan tijdelijk zijn)
Vestibulair schwannoom
© 2024