Netwerk van fysiotherapeuten gespecialiseerd in kaak- en hoofdklachten
Duizeligheid - meer informatie

B.P.P.D. (Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid): 
Duizeligheidsklachten die gekenmerkt worden door het optreden van kortdurende draaiduizeligheid (evt. gepaard gaande met misselijkheid) bij plotselinge standsveranderingen van het hoofd. Typische uitlokkende momenten zijn o.a. het draaien in lig naar links of rechts en bij het van uit lig tot zit komen, omhoog kijken en/of voorover bukken. Deze vorm van duizeligheid wordt veroorzaakt door kristallen gelegen in de basis van het labyrint en die terecht komen in de met vloeistof (endolymfe) gevulde halfcirkelvormige kanalen en daardoor de doorstroming van de endolymfe belemmeren. Hierdoor ontvangen de hersenen verkeerde informatie over de positie van het hoofd in de ruimte, hetgeen zich uit in draaiduizeligheid.

P.P.P.D. (Persisterende Positionele Perceptie Duizeligheid):
Duizeligheidsklachten welke minimaal 15 dagen per maand voor komen en 3 maanden of langer bestaan. Deze vorm wordt gekenmerkt worden door een constant deinend, onzeker gevoel en gevoel van onbalans (zonder draaiduizeligheid). Oorzaak is onbekend, echter een kortdurende aanval van draaiduizeligheid, paniekaanval, angst of stressfactoren of een hoofdtrauma kunnen als trigger werken en deze vorm van duizeligheid uitlokken. P.P.P.D. kan ook samen gaan met vestibulaire migraine en/of m. Meniere. Daarnaast zijn er nog vormen van duizeligheid tgv lage bloeddruk of hartfalen (Orthostatische duizeligheid), ziektebeelden in het hoofd-hersen gebied, stress, verkeerde ademhaling of hyperventilatie.

Neuritis vestibularis: 
Duizeligheidsklachten die gekenmerkt worden door ernstige draaiduizeligheid en misselijkheid welke onafhankelijk is van houding of beweging is. Deze vorm van duizeligheid wordt veroorzaakt door een ontsteking van de zenuw van het evenwichtsorgaan.

Ziekte van Menière: 
Duizeligheidsklachten die gekenmerkt worden door minimaal 2 aanvallen van draaiduizeligheid van ten minste 20 minuten, gepaard gaande met oorsuizen en een in de tijd toenemend hoorverlies. Oorzaak is tot op heden onbekend.

Vestibulaire migraine: 
Duizeligheidsklachten die gekenmerkt worden door draaiduizeligheid die 4 tot 72 uur kunnen aanhouden, met of zonder ernstige hoofdpijn op voorafgaand of volgend op een hoofdpijnaanval. Daarnaast ervaart men na afloop van de aanval nog dagen lang een gevoel van licht in hoofd.

Recurrent vestibulopathie:
Herhaaldelijk terugkerende aanvallen van draaiduizeligheid welke enkele minuten tot 24 uur kunnen duren, waarbij geen hoofdpijn of oorklachten optreden en geen sprake is van migraine of Ziekte van Menière.

Cervicogene duizeligheid (nek-duizeligheid): 
Duizeligheidsklachten welke gekenmerkt worden door een licht gevoel in het hoofd, verstoorde balans en zelden draaiduizeligheid. Typerend voor deze vorm is dat klachten positief reageren op behandeltechnieken (mobilisaties, manipulaties, spierversterkende oefentherapie t.b.v. diep nek musculatuur, triggerpoint behandeling in de nek-hals gebied).
Daarnaast zijn er nog vormen van duizeligheid tgv lage bloeddruk of hartfalen (orthostatische duizeligheid), stress, verkeerde ademhaling of hyperventilatie.
© 2023