Netwerk van fysiotherapeuten gespecialiseerd in kaak- en hoofdklachten
Duizeligheid

Duizeligheid wordt gedefinieerd als een onaangename sensatie die zich op diverse wijze kan uiten; draaiduizeligheid en/of licht in hoofd, zweverig gevoel, gevoel weg te vallen, balansstoornissen en/of een deinend gevoel.
Deze klachten zijn vaak zeer ingrijpend en hebben naast de hier boven genoemde onaangename sensaties ook tot gevolg dat men zich vaak angstig en onzeker voelt en zeer beperkt wordt in dagelijkse activiteiten. De oorzaak van (draai)duizeligheid is zeer divers en in een groot aantal gevallen onschuldig van aard.

Het evenwichtssysteem bestaat niet uit een enkel orgaan, maar is een verzameling van organen en sensoren; het vestibulair systeem (gelegen in het gehoor), de kleine hersenen, de ogen, sensoren in de nek en voeten. Een verstoring van een van deze organen of sensoren kan grote gevolgen hebben voor uw balans of zelfs tot (draai)duizeligheid leiden.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de vormen waarbij draaiduizeligheid (vertigo) op de voorgrond staat en de overige vormen van duizeligheid.
BPPD (Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid)
PPPD (Persisterende Positionele Perceptie Duizeligheid)
Neuritis vestibularis
Ziekte van Menière
Vestibulaire migraine
Recurrent vestibulopathie
Cervicogene duizeligheid(nek-duizeligheid)
Bronnen: Kennis Centrum Duizeligheid Apeldoorn, Cranio Facial Therapy Academy, “Craniofacial Pain”. Harry J.M. von Piekartz, “Vestibular Rehabilitation”, Susan J. Herdman/Richard A. Clendaniel
Wat kan een Crafta® en/of Orofaciaal therapeut met duizeligheid?
Met name de B.P.P.D. beelden zijn goed te diagnosticeren en te behandelen door een hiertoe opgeleide therapeut. De behandelingen bestaan uit kiep en kantel technieken (o.a. Epley of Lempert  Manoeuvre), waarbij de kristallen uit de halfcirkelvormige  kanalen worden teruggebracht naar hun natuurlijke positie, waardoor de doorstroming van de vloeistof in de kanalen(endolymfe) wordt hersteld en het zenuwstelsel weer de juiste informatie krijgt omtrent de positie van het hoofd.
Daarnaast kunnen langer bestaande of resterende (draai)duizeligheidsklachten behandeld worden met speciale oefenprogramma’s (o.a. Cawthorne en Cooksey).
Veel van deze programma’s zijn gericht op habituatie (gewenning) van de duizeligheidsklachten. Door herhaaldelijk de beweging welke de duizeligheid veroorzaakt uit te voeren dooft de duizeligheid uit.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Crafta® en/of Orofaciaal therapeut of op www.duizeligheidscentrum.nl.


Aandoeningen waarbij draaiduizeligheid optreedt zijn o.a.:
BPPD (Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid)
PPPD (Persisterende Positionele Perceptie Duizeligheid)
Neuritis vestibularis
Ziekte van Menière
Vestibulaire migraine
Recurrent vestibulopathie
Cervicogene duizeligheid(nek-duizeligheid)
© 2023